Skip to main content

Voorwaarden

Wanneer je gebruik maakt van Nuverwijderen.nl dan ga je akkoord met het accepteren van de Privacy Policy en de Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment de Voorwaarden van deze website aan te passen zonder bezoekers hierover actief te informeren. Je kunt de laatste versie altijd op deze pagina raadplegen.

Plaatsen van Reacties

Wanneer je een reactie plaatst op NuVerwijderen.nl dan moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geen illegale zaken promoten of beschrijven
  • Geen inbreuk maken op andermans rechten (denk aan Copyright op tekst of beeld)
  • Van toegevoegde waarde zijn
  • In normaal Nederlands geschreven

Het derde en vierde punt zijn subjectief, wij kunnen hier besluiten om een reactie niet te plaatsen wanneer wij denken dat je reactie geen toegevoegde waarde heeft. Ook kunnen wij te allen tijde een reactie aanpassen mochten wij dat nodig vinden.

Copyright op Beeld en Tekst

De teksten zijn allemaal uniek geschreven. Je mag deze teksten niet kopieeren zonder onze toestemming die zwart op wit moet staan. Zinnen mogen worden gebruikt wanneer je een bronvermelding gebruikt.

De beelden van deze website zijn merendeels vrij van rechten, gedownload met een CC licentie die ons het recht geeft om de beelden aan te passen en te bewerken zonder de toestemming van de fotograaf. Veel van de plaatjes zijn knipsels en foto’s die we tijdens het proces van verwijderen hebben gemaakt. Zorg dat je eerst bij ons controleert of de plaatjes vrij zijn van rechten voor je deze op een eigen website gebruikt.

Merken aangehaald op deze website

Wij zijn een onafhankelijke website die probeert te beschrijven hoe je makkelijk iets kunt verwijderen / sluiten. Alle rechten van de merken en websites aangehaald op deze website blijven in het bezit van de genoemde merken en websites.

Geen garantie op succes

Wij doen ons best om correcte informatie te bieden. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor je account / profiel / kleding. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die je oploopt door het opvolgen van de stappenplannen zoals beschreven op Nuverwijderen.nl.

Laatste update Voorwaarden: 2 November 2020